راه اندازی کافی شاپ
مدرک کافی شاپ معتبر و بین المللی

مدرک کافی شاپ معتبر و بین المللی

مدرک کافی شاپ مدرک کافی شاپ قطعا افرادی هستند که قصد دارند پس از یادگیری مهارت ها باریستا و کافی شاپ در خارج از ایران شروع به فعالیت کنند . اما انجمن بین المللی قهوه در سال ۲۰۱۷ ایران را…