اسپرسو

تشخیص اسپرسو خوب

تشخیص اسپرسو اصل تشخیص اسپرسو از کجا بفهمیم یک اسپرسو ناقص عصاره گیری شده است اولین راه تشخیص از روی کرمای( لایه چربی ) روی اسپرسو است که این لایه باید به رنگ طلایی و کامل باشد – یک کرمای…