راه اندازی کافی شاپ
اسپرسو

تشخیص اسپرسو خوب

تشخیص اسپرسو اصل تشخیص اسپرسو از کجا بفهمیم یک اسپرسو ناقص عصاره گیری شده است اولین راه تشخیص از روی کرمای( لایه چربی ) روی اسپرسو است که این لایه باید به رنگ طلایی و کامل باشد – یک کرمای…