راه اندازی کافی شاپ
هندپرسو

هندپرسو چیست – اسپرسو ساز دستی

هندپرسو پمپی نیازی به برق ندارد و فناوری آن مشابه تلمبه دوچرخه است. هندپرسو دستی با کمک یک پمپ کار میکند.هندپرسوی پمپی به سادگی قابل استفاده است. فناوری این پمپ به‌گونه‌ای است که هر دفعه می‌تواند فشاری تا ۱۶ بار…