شیرینی‌ها و خوراکی‌های خرمایی مناسب رمضان

شیرینی‌ها و خوراکی‌های خرمایی مناسب رمضان

شیرینی‌ها و خوراکی‌های خرمایی مناسب رمضان غنی شده، با آرد هسته خرما «ایده اول این بود که از هسته خرما که جزء مهمترین ضایعات محصولات کشاورزی است، روغن خوراکی استخراج کنیم. ایده خوبی بود اما موانع زیادی داشت. ایده را…