عصاره گیری طولانی چگونه است

عصاره گیری طولانی چگونه است

عصاره گیری طولانی عصاره گیری طولانی ممکن است منجر به عصاره گیری ناقص یا اوراکستراکت بشود قهوه ی کمتر از حد عصاره گیری شده (آندِر) (Under-extracted) به شیرینی و کمی تلخی برای رسیدن به توازن طعمی نیاز دارد و معمولا…