ریسترتو

قهوه ریسترتو چیست

ریسترتو چیست ریسترتو نوعی اسپرسو کوچک میتوان تلقی کرد درواقع اگر یک شات اسپرسو را مثلا ۳۰ میلی لیتر در نظر بگیریم یک شات ریسترتو ۱۵ میلی لیتر است درواقع بزرگترین تفاوت اسپرسو و ریسترتو در مقدار حجم اسپرسو است…