فروش قهوه

قهوه عربیکا یا روبوستا ( راهنمای قهوه بخش ۲ )

عربیکا یا روبوستا کدام را انتخاب کنیم؟ عربیکا یا روبوستا ؟ با دومین بخش از راهنمای خرید قهوه در خدمتتان هستیم مهمترين معيار در انتخاب قهوه نوع دم اوري شما ميباشد. ميخواهيد با چه وسيله اي دم اوري کنيد؟ دومين…