قوانین کافه

قوانین کافه چیست

قوانین کافه داری قوانین کافه و کافی‌شاپ‌ها حداکثر تا ساعت ۲۴ می‌توانند باز باشند. از آن به بعد، اداره اماکن با آنها برخورد می‌کند. در بعضی مواقع، کافی‌شاپ‌ها از ساعت۲۴ به بعد برای انجام دادن نظافت باز هستند. در این…