x
قهوه لاته

قهوه لاته

قهوه لاته چیست اگر تا امروز آن را اشتباه تلفظ ميکرديد هيچ اشکالي ندارد اما نام اصلي آن کافه لاته يا caffè latte است لته غلظ است تلفظ صحيح لاته است چرا که در زبان ايتاليايي کافه به معناي قهوه…