آموزش اسپرسو

آموزش اسپرسو با دستگاه

آموزش تهیه اسپرسو آموزش اسپرسو امروز میخواهیم مهمترین نکات عصاره گیری اسپرسو با دستگاه را به شما اموزش دهیم چرا گاهی طعم اسپرسو به صورت نامطلوبی ترش می شود؟ طعم ترش اسپرسو اجازه بدهید در ابتدای کار طعم قهوه و…