x
فرهنگ قهوه در مکزیک

فرهنگ قهوه در مکزیک

فرهنگ قهوه در مکزیک قهوه در مکزیک نیز مانند دیگر کشورهای تولید کننده ی قهوه فرهنگی منحصر به فرد دارد. مکزیک یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده قهوه و بزرگترین تولید کننده قهوه ارگانیک در جهان به شمار می‌رود. در…