تهیه و آشنایی با کورتادو

تهیه و آشنایی با کورتادو

تهیه و آشنایی با کورتادو کورتادو “Cortado” ترکیب جذاب دیگری از شیر و اسپرسو که در زبان اسپانیایی به معنی بریده شده است، در کشور پرتغال “Pingo” یا “Garoto ” در فرانسه با نام “noisette” شناخته می شود پس اگر…