تهیه قهوه موکاچینو

تهیه قهوه موکاچینو

تهیه قهوه موکا یا موکاچینو قهوه موکا یا موکاچینو نوشیدنی ایست که عمده ترکیبات آن شکلات و اسپرسو است! البته ممکن است قهوه موکا “caffè mocha” را با دانه های قهوه موکا که در یمن کشت می شود اشتباه بگیرید.…