قهوه خوب

ویژگی قهوه خوب

ویژگی های قهوه خوب • بوی سوخته، کپک زده یا نم نداشته باشد. • تاریخ رست آن نزدیک باشد. • هنگام دم آوری عطر و طعم آن خوب باشد. • هنگام سرد شدن نیز مزه ی خوبی داشته باشد. •…