کافئین و عملکرد آن

کافئین و عملکرد آن

کافئین و عملکرد آن . کافئین در نوشیدنی ها کافئین ماده ایست شیمیایی و خوردنی که روزانه حدود ۹۰ درصد انسان ها، از خوردن آن لذت زیادی می برند. در چه موادی می توانیم کافئین را بیابیم؟ چای، قهوه و…