کافه لمیز تجریش

کافه لمیز تجریش

کافه لمیز کافه لمیز شعبه تجریش همیشه پر از صدای موسیقی است. کافه بزرگی نیست. شاید در مجموع پانزده صندلی داشته باشد اما همیشه پر از انرژی و هیاهو است. میزها عمومی هستند و شما هرجایی که دوست داشته باشید…