شناخت گیاه قهوه

شناخت گیاه قهوه

شناخت گیاه قهوه گیاه قهوه درختی همیشه سبز است. این گیاه از خانواده روناسیان می باشد و در مناطقی با آب فراوان و آب و هوای گرمسیر رشد می کند. برای کشت درخت قهوه از دو روش استفاده می کنند:…