فروش قهوه
لانگ بلک و تهیه

لانگ بلک و تهیه

لانگ بلک و تهیه آن لانگ بلک یکی دیگر از فرزندان اسپرسو، “شاید هم داداش آمریکانو!” است. نوشیدنی که دوستداران آن بیشتر در نیوزیلند و استرالیاست، که از همنشینی اسپرسو با آب داغ تهیه می شود. “لابد می خواهید بپرسید…