x

دانه قهوه عربیکا چیست – گونه عربیکا

قهوه عربیکا

دانه عربیکا چیست کمابیش درمورد دانه عربیکا میدانید یا اسم ان را شنیده اید اما امروز میخواهیم تخصصی تر درمورد این دانه قهوه صحبت کنیم همانطور که میدانید عربیکا نام یکی از دو گونه اصلی بازار قهوه جهان است درواقع…

آداب کافی شاپ

اداب کافه

نظافت را رعایت کنید برای نظافت میزهای شما پولی به پیشخدمت ها پرداخت نمی شود. بنابراین سعی کنید که اگر از یک میز استفاده کرده اید، بعد از بلند شدن آن را به خوبی تمیز کنید، زیرا با این کار…