قهوه و خواب

قهوه و خواب الودگی

قهوه خواب اور است معمولا ما قهوه را برای بیدار ماندن میخوریم نه؟ اما چه می شود بعد از خوردن قهوه احساس خواب الودگی میکنیم ؟ شما بعد از مصرف قهوه به خاطر وجود کافئین احساس نشاط و بیداری میکنید…