قهوه هسته خرما

قهوه هسته خرما چیست

قهوه هسته خرما تهیه قهوه هسته خرما ایده جدیدی نیست، در واقع این جایگزینی قهوه برای قرن ها در کشور های خاورمیانه رایج بوده است این قهوه بهترین جایگزین طبیعی فاقد کافئین برای کسایی که قهوه یا چای می خورند…