قهوه جازوه کرج – اقای رضوی

راه اندازی کافی شاپ

راه اندازی کافه

 

لیوان جادویی – اقای دورگی

راه اندازی کافی شاپ

 

راه اندازی کافه

کافه مودیانو – اقای بنیه

 

هزینه راه اندازی کافه

مراحل راه اندازی کافی شاپ

کافه رستوران ۵۴ – اقای وفادار

راه اندازی کافه سیار

راه اندازی کافه رستوران

کافه ترید – اقای حسن پور

راه اندازی کافی شاپ

راه اندازی کافه
کافه ماری – اقای صفری

راه اندازی کافی شاپ

راه اندازی کافه