5/5 - (10 امتیاز)

آموزش رست قهوه

آموزش رست قهوه مجموعه کافه داری اولین مدرسه تخصصی رست قهوه ایران

برگزار کننده دوره های جامع رست قهوه از پایه تا پیشرفته

جهت ثبت نام با شماره ۰۹۰۳۲۱۲۷۲۱۱ تماس حاصل بفرمایید

آموزش رست قهوه

سرفصل های دوره رست قهوه

این دوره آموزشی پیشرفته برای افرادی طراحی شده که پیش زمینه های الزم در علم قهوه را حداقل در سطح مقدمه
ای بر قهوه و ترجیحا مهارت های باریستا دارا بوده و اکنون تمایل دارند به عنوان برشته کار قهوه های تخصصی، مسئول
فنی مجموعه های برشته کاری، مسئول کنترل کیفیت یا مدیر مجموعه های تولید کننده قهوه به فعالیت بپردازند. این
دوره آموزشی پیشرفته ترین مهارت های خرید و انتخاب دانه سبز قهوه، به روز ترین و پیشرفته ترین مهارت های
برشته کاری، قیمت گذاری و مدیریت مالی تولیدات قهوه و همچنین مهارت های چشایی مورد نیاز برای ارزیابی کیفی
قهوه را به هنرجویان آموزش می دهد. برشته کاران فعال نیز میتوانند با شرکت در این دوره پیشرفته میتوانند دانش
علمی و عملی خود را به روزرسانی کرده و در کسب و کار خود پیشرفت ایجاد کنند.

دوره رست قهوه

مدرسه رست قهوه ایران

دوره آموزشی جامعه مهارت های برشته کاری پیشرفته در قالب ۱۴ جلسه آموزشی

۴ ساعته یا ۷ جلسه آموزشی فشرده
۸ ساعته ارائه میشود.
سرفصل های دوره شامل سرفصل های استاندارد انجمن قهوه تخصصی )SCA )شامل دوره های:
۱ .قهوه سبز پایه
۲ .قهوه سبز متوسطه
۳ .برشته کاری پایه
۴ .برشته کاری متوسطه
۵ .برشته کاری پیشرفته
۶ .مهارت های چشایی پایه
۷ .مهارت های چشایی متوسطه

سرفصل های دوره پیشرفته رست قهوه

به عالوه مسترکالس پیشرفته برشته کاری می باشد. ریز سرفصل های دوره شامل:
۱ .گیاه شناسی قهوه
۲ .گونه ها و جوره های قهوه
۳ .شناخت انواع سیستم های کشاورزی قهوه
۴ .تاثیرات تکنیک های کشاورزی بر کیفیت
۵ .تاثیرات اقلیم بر کیفیت
۶ .استانداردهای انجام تجارت دانه سبز قهوه
۷ .روش های فرآوری قهوه
۸ .تاثیرات فرآوری بر محصول نهایی
۹ .روش های ارزیابی دانه سبز
۱۰ .انبارش دانه سبز
۱۱ .گواهینامه های دانه سبز
۱۲ .روش های کاُفئین زدایی
۱۳ .استانداردهای البراتوار قهوه
۱۴ .تجهیزات مورد نیاز البراتوار قهوه
۱۵ .معرفی فرآیند برشته کاری
۱۶ .آشنایی با انواع روستر
۱۷ .آشنایی با نحوه عملکرد درام روسترها
۱۸ .شیمی قهوه
۱۹ .اسیدهای قهوه
آموزش رست قهوه
۲۰ .بررسی تغییرات اقلیم بر برشته کاری
۲۱ .بررسی تاثیر چگالی بر برشته کاری
۲۲ .بررسی تاثیر میزان رطوبت بر برشته کاری
۲۴ .بررسی تاثیر سایز دانه بر برشته کاری
۲۵ .بررسی تاثیر فرآوری بر برشته کاری
۲۶ .بررسی فازهای برشته کاری
۲۷ .نحوه انتقال انرژی در برشته کاری
۲۸ .مهارت های برشته کاری
۲۹ .نحوه کنترل پارامترهای تاثیرگذار بر برشته کاری
۳۰ .دما آهنگ و نحوه کنترل آن در فرآیند برشته کاری
۳۱ .واکنش های شیمیایی در برشته کاری
۳۲ .شکل گیری عطر و طعم در روست
۳۳ .بررسی تغییرات المان های طعمی در فرآیند روست

دوره برشته کاری قهوه

۳۴ .تدوین استراتژی برشته کاری
۳۵ .معرفی دیفکت های روست
۳۶ .استانداردهای محیط برشته کاری
۳۷ .ایمنی، حفظ و نگهداشت تجهیزات
۳۸ .مدیریت مالی برشته کاری و قیمت گذاری محصوالت
۳۹ .مباحث تخصصی مسترکالس روست
۴۰ .مبانی ترکیب سازی
۴۱ .کیفیت در قهوه
۴۲ .ارزیابی چشایی
۴۳ .روش های ارزیابی چشایی
۴۴ .فیزیولوژی بویایی و چشایی
۴۵ .رایحه در قهوه
۴۶ .شنایی چشایی اسیدهای قهوه
۴۷ .بررسی تکتایل قهوه
۴۸ .آشنایی با چرخه طعمی قهوه
۴۹ .استانداردهای کاپینگ
۵۰ .نحوه برپایی جلسه کاپینگ
۵۱ .آشنایی با واژگان سنسوری
۵۲ .تجهیزات البراتوار ارزیابی چشایی
۵۳ .تست های کیفی قهوه
۵۴ .نحوه تشکیل پنل سنسوری

آموزش رست قهوه

آموزشگاه رست قهوه ایران

عالوه بر سرفصل های فوق جلسات عملی ارزیابی، برشته کاری با تجهیزات پیشرفته، جلسات ارزیابی کیفی قهوه های
روست شده توسط هنرجویان و در نهایت جلسات عملی بهبود امتیاز قهوه های روست شده با روش های پیشرفته در
برشته کاری در دستور کار قرار دارد
پس از پایان موفقیت آمیز دوره هنرجویان طرفیت عملی و علمی برای شرکت در مسابقات برشته کاری و مهارت
های چشایی، استخدام به عنوان روستر در مجموعه های برشته کاری، استخدام به عنوان مدیر فرآیندهای تامین و تولید
و همچنین استخدام به عنوان متخصص کنترل کیفی قهوه و محصوالت تولیدی را خواهند داشت.

دوره آموزش رست قهوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *