x
قهوه قبل از باشگاه

قهوه قبل از ورزش

قهوه قبل از باشگاه تحقیقات میگوید مصرف یک فنجان قهوه آن هم سی دقیقه قبل از ورزش هوازی باعث چربی سوزی میشود مخصوصا اگر زمان آن بعد از ظهر باشد کافئین قهوه میتواند باعث افزایش استقامت هوازی و قدرت عضلات…